Illustrasjon: constructioncity.no

Byggherre: Construction City Eiendom
Oppdragsgiver: Construction City Bygg
Landskapsarkitekt: Grindaker
Etablering: 2024- aktivt
Drift: 2025-
Verdi: 29 MNOK

Construction City skal bli et signalbygg som samler byggebransjen i et moderne, levende og innovativt miljø, og uterommene er en helt sentral del av dette. Oppdragsgiver ønsker at utearealene – og da spesielt det store grønne taket – skal tas mest mulig aktivt i bruk av byggets leietakere, slik at potensialet som ligger i et slikt tak blir virkeliggjort og bidrar til at bygget fremstår som et fremtidsrettet og attraktivt næringsbygg.

U.Reist bygger alle deler av uterommene på tak og bakke i dette store og kompliserte utomhusprosjektet.

De publikumsåpne takene rommer løpebane og treningsfasiliteter i tillegg til store grønne areal. Bakkeplan består av flere tusen kvadratmeter med en kompleks og levende miks av smågatestein, steinheller, ombrukte betongelementer og store grøntarealer. Det er i tillegg omfattende VA- tiltak på prosjektet, der de grønne takene koples sammen med regnbed, vadier og et stort vannspeil sentralt på bakkeplan.

U.Reist ble valgt som leverandør i dette prosjektet fordi vi kan levere en komplett pakke med etablering på tak og bakke i så store og komplekse utomhusprosjekt, samt at vår driftsorganisasjon sikrer at byggherres visjoner om et levende og fremoverlent uterom blir virkeliggjort over tid i driftsfasen. U.Reist vil sikre at det dyrkes spiselige vekster som leveres til restauranter og barer på bygget, samt at leietakerne i bygget får tilbud om å dyrke egne grønnsaker i Construction City sitt eget samdyrkelag.

Prosjektet skal sertifiseres som BREEAM-excellent, hvilket stiller store krav til bærekraft i alle ledd. U.Reist har bidratt aktivt til å redusere klimautslippene fra etablering av uterommene, gjennom gode valg av stein og ombruk av materialer i harde flater, og gjennom å produsere planter i egen planteskole på Fornebu og flytte trær og busker fra andre tomter som skal bebygges.

Bilder fra prosjektet

 

LURER DU PÅ HVA VI KAN GJØRE FOR DEG?

Ikke nøl med å kontakte oss. Vi støtter deg gjerne med å få din visjon – eller bare din løse tanke – til å bli grønn og levende virkelighet.

Hvis du vil se flere av våre prosjekter kan du lese mer på vår referanseside.