Rådgivning

Rådgiving - u-reist

Rådgivning

U.Reist gir er en viktig støttespiller for utbyggere, byplanleggere og arkitekter i alle faser av planleggingsprosessen.

Vi viser hvordan grønne utomhus-områder kan løfte prosjektet ved å bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold.

Vi hjelper deg med å dokumentere prosjektet ditt og å kommunisere med myndigheter og mulige kunder.

U.Reist er eksperter på tekniske løsninger innen grønn infrastruktur. For grønne tak gir vi råd om hvordan bygge opp taket for å etterleve alle krav og retningslinjer til fordrøyning/drenering av regnvann og brannsikkerhet. Vi foreslår ulike oppbygginger avhengig av byggets bæreevne og hva kunden ønsker ut av grøntarealene.

Meld interesse