Rådgivning

Rådgiving - u-reist

U.Reist gjør visjonene jordnære med råd basert på praksis.

Vi viser hvordan grønne uterom kan løfte ditt prosjekt ved å bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold. Vi vet hva som må tegnes inn i tidlig fase for å kunne bli levd virkelighet i drift.

I store nyanleggsprosjekt blir vi ofte leid inn i tidlig fase som rådgiver til prosjekterende (både landskapsarkitekt (LARK) og rådgivende ingeniør (RIB & RIVA), slik at disse fagpersonene kan integrere de viktigste elementene til rett tid. Der det er ønskelig for oppdragsgiver kan U.Reist også ta rollen som prosjekterende i en totalentreprise.

Ved å ta oss, som utførende anleggsgartner, inn som rådgiver i tidlig fase vil dere oppleve at det blir kortere vei til enighet i prosjektteamet. Det vil også bli langt færre uavklarte spørsmål i grunnlaget til den som skal bygge utomhus. Ikke minst vil dere våge å satse på visjonen, fordi dere ser hvordan den skal bli gjort virkelig – over tid.

For mer informasjon og tilbud, ta kontakt med oss på info(a)u-reist.no.