Hvem er vi?

U.Reist er en anleggsgartner som utvikler, bygger og drifter uterom til å spise opp.

Vi bistår utbyggere og arkitekter med planlegging av unike uterom, og leverer alle elementer i uterom – på tak og bakke – også på store utomhuskontrakter.

Etter at vi har bygd uterommet ferdig, tilbyr vi unike driftskonsepter som legger til rette for folkelig aktivitet og engasjement, samtidig som vi stiller garanti for skjøtsel.

Sånn blir det trygt og enkelt for oppdragsgiver å satse på visjonære uterom.

Hvis du ønsker å få mer ut av uterommet ditt, kan vi bidra – uansett hvem du er og hvordan ditt prosjekt ser ut.

Skal du bygge nytt?

U.Reist bidrar med:

  • Rådgivning i tidlig fase slik at bygget blir utviklet basert på grundig kompetanse om hva som gir et godt og levende uterom i driftsfasen;
  • Midlertidige aktiviteter på eiendommen før det bygges, slik at området og prosjektet fremstår attraktivt for kjøpere og andre interessenter;
  • Nyanleggsavdelingen vår bygger uterommet med god kvalitet til rett tid og pris;
  • I driftsfasen skaper vi liv i uterommet ditt, der vi i tillegg til skjøtsel av tradisjonelt grøntanlegg tilbyr våre unike driftskonsepter markedshage, samdyrkelag og kurs.

Fordi vi er med på hele reisen, får du sikkerhet for at visjonen din vil bli levd liv, og kan trygt integrere den i byggeplaner og salgsoppgaver.

Ønsker du å gjøre næringsbygget mer attraktivt og bærekraftig?

U.Reist kan ta ansvaret for drift av uterommene, og skape langt mer liv ved å legge om gressplenen til en kjøkkenhage eller blomstereng, eller skape en spiselig oase på takterrassen. Det som dyrkes kan tilbys til de som jobber i bygget på forskjellige måter, avhengig av hvor delaktig de ønsker å være:

  • Rådgivning i tidlig fase slik at bygget blir utviklet basert på grundig kompetanse om hva som gir et godt og levende uterom i driftsfasen;
  • De som virkelig ønsker å engasjere seg kan få muligheten til å delta i et samdyrkelag og dyrke sin egen mat på bygget:
  • Bedriftene i bygget kan gi sine ansatte en sosial aktivitet med mening, ved å delta på kurs i kjøkkenhagen;
  • Alle som spiser på bygget kan få historien om bærekraft servert på tallerkenen i kantinen.

 

Ønsker du å få beboerne i borettslaget til å delta mer aktivt i uterommet?

U.Reist kan enkelt legge om gressplenen til en kjøkkenhage der alle beboere som ønsker det får muligheten til å delta i et samdyrkelag og dyrke sin egen mat sammen med naboene, mens styret slipper å ta ansvar for drift og vedlikehold.  

VIL DU SE HVA VI HAR GJORT FOR ANDRE?

Ved å klikke på knappen under kan du lese om flere av våre prosjekter.

Dette er en tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DETTE ER EN TITTEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Her kommer en tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

UTE

Rundt bygninger kan det integreres spiselige planter for både mennesker og insekter. Frukttrær og storhassel danner det øverste sjiktet, busker som solbær og bjørnebær danner midtsjiktet, og spiselige stauder som jordbær, dagliljer og kryptimian som bunndekkere.

PÅ TAKET

Et effektivt tak er et som både holder på regnvann og produserer mat på samme tid! Hos oss får du unike takløsninger som holder regnvannet, slik at det ikke slippes ut i avløpssystemet og skaper overbelastning.

INNE

Et grønt og spiselig innendørsmiljø gjør underverker for trivselen og helsen. Vi leverer grønne vegger og planter i kontorareal og resepsjoner. Vi kan også produsere store mengder mat innendørs hele året, i alt fra kjellere og bomberom, til restauranter og kontorareal.

Vi ser dyrkemuligheter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rådgivning (agritektur).

U.Reist gir er en viktig støttespiller for utbyggere, byplanleggere og arkitekter i alle faser av planleggingsprosessen.

Vi viser hvordan grønne utomhus-områder kan løfte prosjektet ved å bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold.

Vi hjelper deg med å dokumentere prosjektet ditt og å kommunisere med myndigheter og mulige kunder.

U.Reist er eksperter på tekniske løsninger innen grønn infrastruktur. For grønne tak gir vi råd om hvordan bygge opp taket for å etterleve alle krav og retningslinjer til fordrøyning/drenering av regnvann og brannsikkerhet. Vi foreslår ulike oppbygginger avhengig av byggets bæreevne og hva kunden ønsker ut av grøntarealene.