Vi skaper grønt liv– på tak og mellom husene

RÅDGIVNING

GRØNTANLEGG

INNENDØRSDYRKING

SAMDYRKELAG

BLÅGRØNNE TAK

MARKEDSHAGE

Hvem er vi?

Vi er en totalleverandør som rådgir, etablerer og drifter spiselige grøntarealer ute, inne – og på tak.
Vi bistår utbyggere, arkitekter, byplanleggere og entreprenører med planlegging og etablering av utomhusarealer, og tilbyr unike driftskonsepter som legger til rette for folkelig aktivitet og engasjement, samtidig som vi stiller garanti for skjøtsel.

U.Reist dyrker mat og menneskemøter i byen. Vi jobber for å ta naturen inn i byene og byggene våre, og gi folk en større nærhet til jorda, kretsløpene og hverandre. Vi vet at mange ønsker å lære mer om hvor maten vår kommer fra, og at de vil høste egendyrket og ureist mat. Ved å dyrke spiselige vekster og invitere folk til å dyrke mat og samhold, legger vi til rette for at disse ønskene kan bli oppfylt – der folk bor.

U.Reist sin kunnskap om dyrking i urbane miljøer kombinert med Felleskjøpets over 120 år lange erfaring, gjør oss til en naturlig partner i satsningen på urbant landbruk og grønnere byer.

Dette er en tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DETTE ER EN TITTEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Her kommer en tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

UTE

Rundt bygninger kan det integreres spiselige planter for både mennesker og insekter. Frukttrær og storhassel danner det øverste sjiktet, busker som solbær og bjørnebær danner midtsjiktet, og spiselige stauder som jordbær, dagliljer og kryptimian som bunndekkere.

PÅ TAKET

Et effektivt tak er et som både holder på regnvann og produserer mat på samme tid! Hos oss får du unike takløsninger som holder regnvannet, slik at det ikke slippes ut i avløpssystemet og skaper overbelastning.

INNE

Et grønt og spiselig innendørsmiljø gjør underverker for trivselen og helsen. Vi leverer grønne vegger og planter i kontorareal og resepsjoner. Vi kan også produsere store mengder mat innendørs hele året, i alt fra kjellere og bomberom, til restauranter og kontorareal.

Vi ser dyrkemuligheter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rådgivning (agritektur).

U.Reist gir er en viktig støttespiller for utbyggere, byplanleggere og arkitekter i alle faser av planleggingsprosessen.

Vi viser hvordan grønne utomhus-områder kan løfte prosjektet ved å bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold.

Vi hjelper deg med å dokumentere prosjektet ditt og å kommunisere med myndigheter og mulige kunder.

U.Reist er eksperter på tekniske løsninger innen grønn infrastruktur. For grønne tak gir vi råd om hvordan bygge opp taket for å etterleve alle krav og retningslinjer til fordrøyning/drenering av regnvann og brannsikkerhet. Vi foreslår ulike oppbygginger avhengig av byggets bæreevne og hva kunden ønsker ut av grøntarealene.

Meld interesse