Kompostering

Matavfallet kan bli en ressurs i din grønne satsning.

Vi leverer komposteringsreaktorer som tar hånd om alt ditt organiske avfall, mens du sparer penger og bidrar i klimakampen. Komposteringsreaktoren fungerer like godt uavhengig av om du ønsker bedre håndtering av matavfall, slakteriavfall, grøntavfall eller slam, og finnes i ulike størrelser som er tilpasset et enkelt bygg og opp til kommunal og industriell skala.

Vi forhandler komposteringsreaktoren til det norske firmaet BioCoTech. En oversikt over de ulike modellene finner du på BioCoTechs nettside. U.Reist bidrar med rådgivning om hvilket produkt som svarer dine behov.

For mer informasjon og råd til ditt prosjekt, ta kontakt på andreas(a)u-reist.no.

Fordeler med bruk av komposteringsreaktoren

  • Komprimering av matavfall med rundt 80%, som betyr færre avhendinger og mindre transport. Du sparer penger og klimaet samtidig.
  • Ingen behov for kjølerom for matavfall siden matavfallet går rett inn i maskinen. Råkomposten som kommer ut er lagringsstabil og kan stå lenge i vanlige avfallsspann utenfor kjøl uten skjemmende lukt.
  • Godkjenning av Mattilsynet for bruk av råkomposten som gjødsel på egen eiendom mulig; generell godkjenning av kompostmaskiner er per 2022 pågående i mattilsynets interregionale råd.
  • Kompostmaskin kan hjelpe å få poeng under sertifiseringssystemet BREEAM In-Use (under miljøkategori «ressurser»).

SE HVA VI HAR GJORT FOR ANDRE

Les mer om våre prosjekter som benytter seg av komposteringsreaktoren her: