Blågrønne tak

Blågrønne tak

Vi har etablert noen av Norges største spiselige tak. Med spiselige vekster på taket får bygget en spesiell identitet, og man får utnyttet tomtearealet på best mulig måte for mennesker og innsekter.

Matvekstene vil trekke folk til taket for å lære, samarbeide og høste, slik at arealet blir et aktivt og bugnende byrom. 

Selve installasjonen av et grønt tak vil vanligvis innebære høyere kostnader enn et mer tradisjonelt tak, men på sikt vil dette betale seg. Noen av fordelene er:

  • Grønne tak holder igjen regnvannet, slik at det ikke slippes ut i avløpssystemet og skaper overbelastning.
  • Retensjonsmatter gir høy vannfordrøyning, som igjen gir høy BREEAM score og reduserte kostnader til undergrunnsmagasinering av vann.
  • Økt R – verdi av selve taket, sammen med reduserte temperaturer på taket vil redusere klimakontroll-belastningene, noe som resulterer i energibesparelser.
  • Grønne tak kan virke positivt på eiendomsverdien, spesielt i urbane områder med lite grøntareal.

Meld interesse