Blågrønne tak

Vi tilbyr alt innen blågrønne tak, fra utvikling og detaljprosjektering, via bygging av alle elementer over membran, til drift og vedlikehold.

Vi forhandler systemene til Optigrün International AG, som er Europas ledende leverandør av løsninger for blågrønne tak. Optigrün har vært en utviklingsorientert leverandør i mer enn 50 år, og leverer taksystemer til mer enn 7 000 tak og 4 millioner kvadratmeter – hvert år. En oversikt over taksystemer finner du på Optigrüns nettside.

U.Reist bidrar med rådgivning for valg av rett taksystem og produkter til ditt prosjekt.

U.Reist kan levere en totalleveranse av deres blågrønne tak som en pakke som inkluderer utvikling, produkter, bygging og drift. Eller vi leverer de produktene deres prosjekt har behov for, og dere bygger det selv basert på våre detaljerte monteringsveiledninger. Som dere ønsker.

For å få mer informasjon eller tilbud til ditt prosjekt, ta kontakt med oss på andreas(a)u-reist.no.

Utvikling

Vi blir ofte trukket tidlig inn som rådgivere i prosjekter som har store ambisjoner for taket. I utviklingsfasen kan U.Reist bidra med:

  • Råd og veiledning om hvilket taksystem som mest mulig kostnadseffektivt bidrar til å oppnå oppdragsgivers mål på de ulike delene av taket
  • Tegninger/ oppbygginger/ snitt for ulike deler av taket, i .dwg, BIM eller annet filformat
  • Råd og anbefalinger for kostnadseffektiv beskyttelse av membran
  • Plantelister som egner seg for ulike deler av taket (spiselig, stedegne vekster, eng, sedum), med planter som det går an å få tak i ved norske planteskoler, og som tidligere har blitt godkjent av BREEAM-økolog
  • Erfaringsbasert kunnskap om hvilken type oppbygging som kreves for ulike typer vegetasjon
  • Dokumenterte beregninger på hvilken vekt ulik vegetasjon vil tilføre bygget
  • Beregninger over takets vannlagringskapasitet, som grunnlag for VA-plan
  • Innspill om modeller og kostnader for driftsfasen, og hva disse krever i etableringsfasen
  • Kostnadsestimater for ulike løsninger

Taksystemer

Vi leverer komplette systemer for alle typer blågrønne tak; alt fra et ekstensivt sedumtak til et intensivt blågrønt tak som bidrar til å ta vekk behovet for fordrøyningsmagasin på bakkeplan. Del av systemet er også tilhørende utstyr som plantekasser, rekkverk, sikringssystemer og løsninger for kombinasjon av solceller og blågrønt tak. Kort sagt det du trenger.

Bygging & drift

Vi bygger alt innen blågrønne tak, og tar på oss etablering av alle elementer over membran. Slik unngår du uklare grensesnitt og ansvarsforhold på dette kritiske området av et bygg.

Vi virkeliggjør din visjon for et verdiskapende blågrønt tak over tid. Vi har lang erfaring med å dyrke mat, nærmiljø og gode historier på takene, gjennom våre unike driftskonsepter markedshage og samdyrkelag.

SE HVA VI HAR GJORT FOR ANDRE

Vi har etablert Nord-Europas største spiselige takpark og mange andre fremoverlente blågrønne tak. Se hva vi har gjort for andre her: