SAMDYRKELAG

Et samdyrkelag driftes av en av våre profesjonelle bybønder, sammen med innsats fra andelshaverne.

Som andelshaver i et samdyrkelag får du del i arbeidet, læringen, fellesskapet og grøden. Du får rett på en andel av produksjonen hele sesongen, og høster dine egne grønnsaker rett fra åkeren.

Medlemskap i et samdyrkelag er sosialt, lærerikt og smaker fantastisk!

 

MELD DEG INN OG BESTILL ANDELER

Ved å velge ett av samdyrkelagene under, tas du videre til medlemssystemet Rubic. Her ser du priser, melder deg inn i ditt samdyrkelag og kjøper andeler for årets sesong.

HVA ER ET SAMDYRKELAG?

Som andelshaver i et samdyrkelag får du del i en stor økologisk drevet grønnsaksåker hele sesongen. Åkeren driftes i det daglige av en bybonde, men du er velkommen til å være med når du vil: på eget initiativ når du vil koble av ute med hagearbeid, eller på felles samdyrkinger med andre andelshavere, under veiledning og inspirasjon fra bybonden. Du får rett på en andel av produksjonen og høster grønnsaker rett fra åkeren. Det finnes også arbeidsfrie andeler; disse gir rett på selvplukk av et bredt utvalg lokale grønnsaker dyrket etter økologiske prinsipper gjennom sesongen.

Sesongen er normalt fra juni/juli til og med oktober, oftest med noe mindre å høste i starten og slutten av perioden. I et andelslandbruk gjelder grunnprinsippet om felles avling, felles risiko. Det innebærer at andelshaverne ikke betaler for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Du kan derfor få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet, og du får erfare gleden og spenningen ved å følge interessert med på været og årstidene – som alle vi som dyrker mat gjør: Litt sommerregn er ikke lenger bare en stopper for strandturen, men også nødvendig drikke for maten din i andelsåkeren!

SAMDYRKING OG SOSIALT SAMVÆR

Alle andelshavere inviteres til å delta i dyrkingen av grønnsaksåkeren. Slik får du og familien muligheten til å lære mer om økologisk hagebruk, dele innsats og opplevelser ute i et trivelig miljø, og delta i et sosialt fellesskap rundt det å dyrke jorden og høste egne grønnsaker.

Alle andelshavere kan komme og jobbe på jordet når de vil. Men det blir også muligheter til å dyrke og lære sammen! For å gjøre samjobbingen sosial og trivelig, arrangerer vi faste samjobbingsdager. Da er alle velkomne til å jobbe sammen med vår bybonde som vil gi god veiledning.

Det blir også organiserte samjobbinger i helger, for å sikre at alle får mulighet til å delta. Mulighetene blir mange og varierte.

Du bestemmer altså selv når og hvor mye du vil jobbe, men en standard andel innebærer at du deltar minst 12 timer hver sesong, avhengig av sted. Eller mye mer om du vil!

Det blir også plass til å leke, lese, middager og andre sammenkomster i grøntområdet rundt andelsåkeren. Og så blir det kurs for andelshaverne. Det er sosialt og moro å være med i et samdyrkelag!

Ureist felleskjøpet

ARBEIDSFRIE ANDELER

Vi vet at mange ønsker å nyte ureiste grønnsaker og støtte opp om fremveksten av urbant landbruk, men ikke finner tid til å forplikte seg til arbeid i hverdagen. Derfor er det også mulig å kjøpe andeler uten egeninnsats. Disse andelene koster mer, men gir like mye fine grønnsaker å høste, kursmuligheter og sosial moro, uten å skulle arbeide i åkeren – for andelshavere som ikke kan eller har anledning til det.

HØSTE GRØNNSAKER I ÅKEREN

Alle andelshavere får selv komme og høste sin andel grønnsaker i åkeren, også de som har arbeidsfrie andeler. Bybonden sender ut ukentlige høstemeldinger som spesifiserer hvilke grønnsaker som er høsteklare den aktuelle uken, hvor i åkeren du finner dem og hvor mye av hver grønnsak som utgjør en andel.

Fordi vi selv har satt frøene i jorda og jobbet med plantene hele veien til de er høsteklare, er det utenkelig at noe skal gå til matsvinn. Dersom samdyrkelaget ikke høster alt vi har produsert på området før det blir overmodent, kan U.Reist høste grønnsakene og omsette dem.

HVA NÅR JEG REISER PÅ FERIE?

– Kan jeg avtale med en annen andelshaver som får mine grønnsaker de ukene jeg er på ferie i sommer (og så får jeg hans når han er på ferie)? Og: kan jeg videresende høstemeldingen min til en venn eller familiemedlem i de ukene jeg er på ferie, og slik gi bort min andel grønnsaker til en jeg kjenner?

Ja! Det kan du. Dersom du bytter grønnsaksandel med en annen andelshaver i samdyrkelaget kan du bare sende bybonden beskjed om det.

Dersom en venn eller familiemedlem (som ikke er med i samdyrkelaget) skal høste for deg, må dere gjøre en avtale med bybonden slik at en fra teamet kan møte dem ved åkeren og vise dem hvordan det fungerer.

Andelsåkeren er åpen for alle registrerte andelshavere til alle tider. Medlemmer i samdyrkelaget kan også ta med seg familien eller venner i åkeren for å vise frem. Men vi trenger å vite hvem som har adgang, og kommer for å plukke i fellesåkeren vår. Dette gjør vi for å sikre det felles utbyttet for alle andelshaverne så godt det lar seg gjøre.

FÅ MER INFO OG BESTILL ANDELER

 

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på info@u-reist.no