Nyanlegg

Vi bygger uterom som legger til rette for livet mellom husene – og på taket.

Vi leverer alle elementer i alle uterom – slik at oppdragsgiver unngår grensesnitt og det blir enkelt og trygt å velge grønt. Vi leverer alt fra store utomhusprosjekter for de store byggherrene og entreprenørene, til å lage en spiselig privat hage.

Vi har en dreven gjeng med ansatte som til sammen mestrer de ulike fagene som inngår i et utomhusprosjekt. Våre prosjektledere, anleggsgartner(mestere), maskinførere, steinleggere, murere og gartnere sikrer at uterommet blir bygget på rett måte til rett tid.

Kvalitet og gode løsninger

Fordi vi normalt blir igjen etter byggeperioden og sørger for aktiviserende drift av uterommet gjennom våre unike driftskonsepter, er vi svært opptatt av å levere bunnsolid kvalitet og gode løsninger. Hvis steinene er lagt på dårlig grunnlag, er det vi som må plukke dem opp om noen år. Og hvis plantene ikke har maksimale vekstforhold må vi selv håndtere konsekvensene i årene som kommer. Vi er en anleggsgartner med høy kompetanse og som også bistår med råd i detaljprosjekteringen, slik at uterommet blir godt bygd.

Hva har vi gjort for andre?

De fleste prosjektene vi er involvert i er enten BREEAM- sertifisert eller et Future Built-prosjekt. Vi er dermed godt vant til de krav og forventinger dette stiller til bærekraft og nyvinning, og våre konsepter er ofte en bidragsyter til at prosjektet får økt skåre innen disse rammeverkene. Bærekraft er det vi driver med i U.Reist.

SE HVA VI HAR GJORT FOR ANDRE

Vi har allerede bygd og bygger noen av Norges mest fremoverlente uterom. Se hva vi har gjort for andre: