Matskogen på Økern Portal

En spiselig skog

I en matskog ønsker man å etterligne en ung løvskog, med vegetasjon i flere sjikt. Frukttrær danner det øverste sjiktet, bærbusker danner et midtsjikt, og spiselige stauder som hosta, dagliljer, kryptimian og andre flerårige urter danner et bunndekkende undersjikt.

De ulike sjiktene og de mange forskjellige plantene muliggjør at mange flyvende og krypende kan flytte inn og få det de trenger.

Vekstene er nøye valgt ut for å skape en bugnende estetikk gjennom året. I en godt etablert matskog vil de ulike vekstene støtte hverandre og kreve relativt lite vedlikehold – samtidig som de gir en høstbar avling i form av bær, nøtter, frukt og urter.

Bidrar til biologisk mangfold

Ved siden av matskogen ligger flere blomsterenger, som også støtter opp under den biologiske mangfolden på taket.

Her vokser mange såkalte stedegne arter, det vil si vekster som naturlig hører til i Oslofjord-området. Disse plantene er viktige for å sørge for mat for insekter og andre kryp som er tilpasset et liv akkurat her!

Markedshage