Markedshagen på Økern Portal

Dyrking på naturens premisser

I en markedshage dyrkes grønnsaker, urter, bær og andre vekster for salg.

Dyrkingen skjer med metoder og teknikker for å få mest mulig ut av liten plass, samtidig som man dyrker på naturens egne premisser. Det handler blant annet om å legge til rette for en levende matjord med mye mikroorganismer, som danner grunnlag for sunne vekster og gode avlinger.

Det handler også om å styre unna sprøytemidler og andre giftstoffer. Skadedyr og sykdommer forebygges i stedet ved hjelp av fysiske barrierer (slik som duk og netting) og ved å støtte plantenes eget immunforsvar.

Ureist mat på Økern Portal

I markedshagen på Økern Portal dyrker bybøndene i U.Reist mat til spisestedene på bygget. Bybonden jobber tett med kjøkkensjefen. Sammen velger vi ut hva som skal dyrkes og hvor mye som skal leveres.

Varene tas imot av kjøkkenet og brukes av alle spisestedene på bygget. Maten som ikke blir spist går inn i en kompostmaskin hvor den omdannes til næringsrik gjødsel. Kretsløp i praksis!

Om du vil spise ureist mat selv, legg gjerne et besøk innom en eller flere av spisestedene på Økern Portal.

Foto: Masha Yudytska, 4Service

Markedshage