U.Reist er nominert til Oslo miljøpris 2024, i kategorien Årets grønne selskap. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet, og skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Foto toppbilde: OBOS

 

ET GODT EKSEMPEL FOR ANDRE

Oslo miljøpris deles ut hvert år i tre kategorier: Årets frivillige organisasjon, Årets grønne innbygger og Årets grønne selskap. Utmerkelsen Årets grønne selskap går til en privat næringsvirksomhet som har bidratt betydelig til miljøhovedstaden Oslo, og er et godt eksempel for andre selskaper.

Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist, kommenterer nomineringen slik:

– Vi blir utrolig inspirert av å bli nominert til Oslo miljøpris! Vi jobber hardt hver dag for å dyrke mat og menneskemøter i byen vår, og det har etter hvert blitt så mange spiselige og engasjerende møteplasser at vi gjør oss fortjent til en sånn oppmerksomhet.

OM UTVALGTE U.REIST-PROSJEKTER

På Økern portal har vi etablert og drifter Nord-Europas største spiselige takhage på over 7500 kvadratmeter. Det publikumsåpne taket rommer et samdyrkelag for de som ønsker å være med på dyrkingen, i en markedshage dyrker vi råvarer som brukes av byggets spisesteder, og i tillegg er det blomsterenger og bikuber for pollinatorene. Få et inntrykk i denne digitale befaringen.

I et samdyrkelag dyrker vi både ureist mat og sosiale møtesplasser. Få et inntrykk av hvordan i denne videoen fra samdyrkelaget på Fornebu.

U.Reist har nå også satt seg som mål å inspirere byggebransjen til en mer miljøvennlig praksis på andre områder. Vi jobber med å finne metoder for å ta vare på jorda som allerede ligger på utbyggingsfelt, og som samtidig gir god jord uten fremmedarter. Vi tar også vare på trær som står på utbyggingsfelt, og plasserer videre ut planter som har disse områdene som sitt naturlige habitat. Disse ressursene har tidligere blitt sett på som avfall og blitt deponert, mens det i våre øyne er ressurser som må gjenbrukes – på rett vis.

VINNEREN KÅRES INNEN 26. MAI

Vinnerne av Oslo miljøpris 2024 vil få beskjed innen fredag 26. mai. Prisutdelingen skjer i juni. Daglig leder Andreas Capjon er spent på resultatet, og takknemlig for nomineringen. Han avslutter:

– Vi sier tusen takk ved å jobbe enda hardere for at enda flere skal få muligheten til å få en større nærhet til jorda, kretsløpene og hverandre!

Foto: Lene Neverdal

 

DYRKER MAT OG MENNESKEMØTER I BYEN

U.Reist er en anleggsgartner som utvikler, bygger og drifter uterom som er til å spise opp:

  • I tidlig fase tilbyr vi rådgivning og viser hvordan grønne uterom kan bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold.
  • Når det skal bygges leverer vi alle elementer i alle uterom – fra store utomhusprosjekter for de store byggherrene og entreprenørene, til å lage en spiselig privat hage. Våre prosjektledere, anleggsgartnere, maskinførere, steinleggere, murere og gartnere sikrer at uterommet blir bygget på rett måte til rett tid.
  • Etter at vi har bygd uterommet ferdig, tilbyr vi unike driftskonsepter som legger til rette for folkelig aktivitet og engasjement. Våre gartnere utfører skjøtsel av alle typer grøntanlegg, og våre profesjonelle bybønder dyrker mat og menneskemøter i samdyrkelag, drifter markedshager for bedrifter eller institusjoner som ønsker å servere ureiste råvarer, og vi kan også holde kurs og andre typer undervisningsopplegg på bestilling.

LES MER OM HVA VI HAR GJORT

Hvis du vil lese mer om vårt arbeid og se bilder fra noen av våre prosjekter, sjekk ut våre referansesider.