Sommeren 2021 åpner Nord-Europas største spiselige tak for andelshaverne i Økern Portal samdyrkelag. Her vil dyrkeglade byfolk dyrke og lære sammen.

Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger og vil være åpent for allmenheten fra høsten 2021, med fasiliteter som løpebane, matskog, pilehytter og barneområde, bikuber og paviljong med restauranter. Andelshaverne i Økern Portal samdyrkelag vil ha tilgang til taket fra midten av juni.

– Vi ønsker velkommen til Økern Portal Samdyrkelag! På toppen av Nord- Europas største spiselige park kan du være med å dyrke grønnsaker og bær. Vi gleder oss til å dyrke sammen gjennom sommeren, forklarer Liv Opsahl, bybonde og ansvarlig for dyrkingen på taket. Bybonde Liv holder i trådene til samdyrkelaget og vil organisere lærerike og sosiale sammenkomster for andelshaverne og andre.

INTERESSERT? KLIKK HER FOR Å KJØPE ANDEL.

I videoen under får du en smakebit på hvordan et samdyrkelag fungerer. Videoen er fra Fornebu samdyrkelag.

Bybonde Liv er allerede godt i gang med dyrkesesongen på taket og forbereder for andelshavernes ankomst. Rabarbraen spirer og frø går i jorda, slik at andelshaverne vil ha mulighet å høste allerede fra start.

Om Økern Portal

  • Oslo Pensjonsforsikring AS eier og utvikler Økern Portal.
  • Om lag 3 000 mennesker vil arbeide i næringsbygget på totalt 80 000 kvadratmeter kontorarealer, hotell, bespisningstilbud, trening og øvrige servicetjenester.
  • Økern Portal er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement.
  • Bygget vil være åpent for allmennheten med fasiliteter som en takpark med løpebane, bikuber og parsellhager, unike spisesteder og cafeer, park og lekearealer, treningssenter og tuftepark.
  • U.Reist har etablert og drifter den spiselige takhagen, som blant annet rommer en matskog, et samdyrkelag der publikum selv kan være med å dyrke og høste egen mat, samt en markedshage hvor U.Reist dyrker råvarer til restaurantene i bygget.

Foto: Oslo Pensjonsforsikring