Økern Portal ble 17. mars 2022 tildelt Scandinavian Green Roof Award. Prisen gis årlig til det beste grønne tak prosjektet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

SPISELIG TAKPARK SKILLER SEG UT

Tildelingen ble annonsert av Henrik Aspegren, styreleder for Scandinavian Green Infrastructure Association. Juryen var entydig i sin vurdering.

– Økern Portal skiller seg klart ut som vinneren med hensyn til kvalitet og oppfyllelse av vurderingskriteriene, sier Aspegren.

Vurderingskriteriene handler om biologisk mangfold, økologisk bærekraft, overvannshåndtering og klimatilpasning, innovativ design, verdi som oppholdsarealer og såkalt biofilisk design – design som bidrar til å knytte mennesker nærmere naturen, selv om de oppholder seg i menneskeskapte omgivelser. Som integrerer naturlige elementer, materialer og former med arkitektur og interiør.

Dette er den andre utmerkelsen som går til Økern Portal på svært kort tid. Bare et par dager tidligere fikk takparken DOGA-merket for design og arkitektur.

BYGGHERRE SOM TØR Å SATSE

U.Reist har utviklet konseptet for den spiselige takhagen, stått for etableringen av de 7000 kvadratmeterne og er også ansvarlig for dyrkingen på taket i det daglige. Daglig leder i U.Reist, Andreas Capjon, hyller byggets eier Oslo Pensjonsforsikring for å tenke nytt om takets funksjon.

– Taket på Økern Portal er fremtidens tak fordi det åpner for at folk kan benytte det som en grønn og fruktbar lunge i byen, der de kan møtes og dyrke mat, felles interesser og samhold. Vi takker Oslo Pensjonsforsikring som har turt å gå foran og bestille et fyrtårnsprosjekt, som viser alle at taket kan være en ekstra etasje der det skapes verdier!

JURYEN BEGRUNNER PRISEN SLIKT: GREEN ROOF AWARD 2021 – TURNING GREY TO GREEN

The 2021 Green roof award is awarded to the green roof installations on Økern Portal. This project is an interesting newly developed project that takes an overall and inclusive approach to the vegetation design, the use of space and potential values that can be incorporated into a green roof design.

The green roof is designed to be multifunctional where different vegetation types are chosen to increase ecosystem service performance and environmental quality but also for restoration and rest. Some parts of the roof are designed to include possibilities for learning about growing and its role for urban sustainability. Access is well integrated into the design as well as storage for equipment and material used in maintenance of the roof.

The Økern Portal green roof shows great potential for supporting the urban environment as well as human recreation, throughout the year and many years to come.

Saken fortsetter under bildet.

SPISELIG TAKPARK FOR ALLE

Takparken er åpen for alle som vil komme på besøk. I takparken er plantene spiselige, fra markjordbær tidlig sommer til tyttebær helt til snøen legger seg. Som besøkende kan du gå tur og smake deg gjennom parken. Skoleklasser kan ta gymtimen på løpebanen og naturfagstimen i matskogen. Er du heldig kan du se på BiJobben fra Frelsesarmeen når de røkter biene. Det holdes visninger, fellesmåltider og kurs på taket gjennom sesongen. Velkommen til læring om alt fra meitemark til spiselige vekster!

MENNESKER MØTER MATEN OG HVERANDRE

Vi vet hvor viktig det er å få møkk under neglene og stikke fingeren i jorda – selv om du bor i by og ikke har noe sted å dyrke din egen jord og grønnsaker. Økern Portal samdyrkelag bor på på taket og her dyrker andelshavere og bybonde grønnsaker på sammen hver torsdag. Det er lærerikt, sosialt og gir deg din andel ferske grønnsaker rett fra åkeren når grøden er klar for å høstes. Alle kan kjøpe andel og bli med og dyrke, informasjon om ledige andeler legges ut på nettsiden vår ved sesongstart.

DET SUMMENDE TAKET

Fra tidlig vår til sein høst yrer det av insekter på taket. De finner fram selv om vi er høyt over bakken! Vi planter frukttrær, bærbusker, blomsterenger, grønnsaker, urter og spiselige blomster og det gir insektene mat gjennom hele sesongen. Vi får også opp de insektene vi ikke vil ha – de som spiser kålplantene våre og derfor må vi dyrke kålen under duk. Flere steder i parken ligger det gamle stubber. I tillegg til å være fine å se på og gode å sitte på er de ypperlige bosteder for insekter. Insekter er mat for fugler og flere småfugler har allerede funnet veien opp på taket – kanskje rovfuglene kommer neste sesong?

DET VIKTIGE VANNET

Under de dyrkede arealene på taket ligger det eggekartonglignende matter som ved kraftige regnskyll tar imot og fordrøyer ca. 30 liter vann per kvadratmeter. Her lagres vannet til plantene suger det opp, noe som gjør at vanningsbehovet på taket reduseres! Ved å håndtere vannet som faller på taket på denne måten sparer vi også bakkenivået for flom. I tillegg til disse retensjonsmattene som fordrøyer overvannet, ligger det et smart dryppvanningssystem nedgravd under de dyrkede arealene. Å vanne under jorda reduserer fordampning og vannforbruk. Vannet kommer direkte i rotsonen til plantene – altså akkurat der de trenger det. Det er sensorer som måler jordfuktigheten og disse slår anlegget av om det allerede er vått i jorda, slik at vi ikke vanner når behovet ikke er tilstede.

MATSKOG OG MARKEDSHAGE

Matskogen ligger innenfor løpebanen. Det er en liten skog hvor vekstene er spiselige og er plantet sammen for å styrke hverandre på beste måte. Plommer, epler og rognebær finne du her, og masse gode spiselige blomster og urter. Har du smakt søte knasende dagliljer eller de første spede og milde hostaskuddene? Under taket ligger det ni ulike spisesteder som får levert ferske grønnsaker og urter med heisen ned. Bybonden og kokkene bestemmer i fellesskap hva som dyrkes og du får ureist mat på tallerken. Gled deg til årets jordskokk og asparges!

Saken fortsetter under bildet. 

FLERE GRØNNE SPISELIGE TAK

Takparken er unik i sitt slag, og er et resultat av et godt samarbeid mellom oppdragsgiver, arkitekt, landskapsarkitekt samt mange dyktige underleverandører. Vi håper Økern Portal kan vise veien for mange flere grønne, spiselige tak i fremtiden. 

OM SCANDINAVIAN GREEN ROOF AWARD

Scandinavian Green Roof Award deles ut av Scandinavian Green Roof Institute i Sverge – et kompetansesenter på grønne tak og fasader. Du kan lese mer om prisen på deres nettsider. Du kan også lese mer i pressemeldingen om tildelingen fra Norsk Forening for grønn infrastruktur.

Økern Portal er et resultat av et partnerskap mellom Oslo pensjonsforsikring, DARK arkitekter, Lark landskap og Vedal AS, samt et nettverk av dyktige underleverandører. U.Reist har rådgitt byggherre, arkitekter, landskapsarkitekter og entreprenører i prosjektet, og stått for etablering og drift av takparken. Du kan lese om flere av våre prosjekter her.