Takparken på Økern Portal er Nordens største spiselige takpark og mottok i dag (16. mars 2022) DOGA-merket for design og arkitektur.

PARKEN SOM LØFTER TAKET

U.Reist fra Felleskjøpet har bidratt med konsept og etablering av parken, i tillegg til å drifte disse helt unike arealene som inkluderer en matskog, et samdyrkelag og en markedshage.

– Vi gratulerer prisvinneren, sier Andras Capjon, daglig leder i U.Reist. Vi gleder oss stort over at vi har fått bidra med konsept og etablering, og ikke minst at vi nå i driftsfase får skape alle de flotte historiene sammen med alle de som hver dag dyrker Økern Portal. Det er utrolig viktig at Oslo Pensjonsforsikring har turt å gå foran og virkeliggjøre de spennende konseptene som DARK og LARK Landskap foreslo for dem; Økern Portal står nå som et fyrtårn som viser veien til fremtiden for byggbransjen.

Teksten fortsetter under bildet.

OM DOGA-MERKET

DOGA-merket for design og arkitektur er en gjev pris som hvert år gis til en rekke virksomheter og utøvere som gjennom god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet. Takparken Økern Portal mottar prisen som deles ut i flere ulike kategorier. Se en oversikt over alle prisvinnere på DOGA sine nettsider.

JURYUTTALELSE: ØKERN PORTAL TAKPARK

 

Juryen er imponert over hvordan utbyggeren av Økern Portal har skapt en park på taket av bygget som gir verdi til byen og miljøet. Takparken på 7000 kvadratmeter, som er åpen for alle, tilbyr opplevelser for fellesskapet og tilfører nye og sårt tiltrengte kvaliteter i et område som har få grønne lunger.

 

Alle de involverte – entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt og underleverandører – la seg i selen for å utvikle innovative løsninger som lette konstruksjoner, robust overvannssystem og spesialblandet dyrkingsjord. Resultatet av dette gode, tverrfaglige samarbeidet er et universelt tilgjengelig landskap over fire etasjer, med vegetasjon, løpebaner og fellesarealer.

 

Takparken på Økern Portal tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den er velfungerende og vakker samtidig som den bidrar til bedre helse, et levende bomiljø og en mer bærekraftig by. Dette er et prosjekt som flytter grensene innen landskapsarkitektur, og som andre utbyggere kan la seg inspirere av og lære av.

VELKOMMEN OPP

U.Reist står for den daglige driften av takparken. Det innebærer blant annet å drifte Økern Portal samdyrkelag som holder til på taket og snart trår inn i sin andre sesong. I tillegg holder vi visninger og dyrker mat til stedets restauranter. Vil du bare nyte, smake og se på utsikten eller trene, så kom opp på besøk! På taket dyrkes spiselige blomster, mat og menneskemøter og parken gir næring til bier og folk høyt over bakken.

I videoen under kan du bli med på en digital befaring av taket sammen med bybonde Liv. Videoen er produsert av Grønn byggallianse.

Økern Portal er et resultat av et partnerskap mellom Oslo pensjonsforsikring, DARK arkitekter, Lark landskap og Vedal AS. U.Reist har rådgitt byggherre, arkitekter, landskapsarkitekter og entreprenører i prosjektet, og stått for etablering og drift av takparken. Du kan lese om flere av våre prosjekter her.