Våren 2023 etableres Adamstuen samdyrkelag. Samdyrkelaget vil benytte deler av utearealene ved den tidligere Veterinærhøyskolen på Adamstuen, og organiseres av en profesjonell bybonde fra U.Reist.

Foto toppbilde: GAD – Eget verk, CC BY-SA 3.0 

Modern dyrking på historisk plass

Samdyrkelaget etableres som et midlertidig tiltak på en del av den store eiendommen som tidligere var Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Utviklingsprosessen av denne historiske eiendommen vil ta tid. Inntil de endelige planene ligger klare ønsker Oslo kommune at området skal komme nærområdet til gode.

I samarbeid med U.Reist ble det bestemt å etablere et samdyrkelag på deler av tomten. Dyrkingen vil skje både i store opphøyde dyrkingsfelt og vertikalt – i såkalte gabioner. I gabioner dyrker man på høyden og får utnyttet plassen maksimalt. Samdyrkelaget vil totalt ha over 300 kvadratmeter dyrkingsareal og være en unik mulighet for byfolk å bli med og lære hvordan man kan dyrke mye mat på lite areal – midt i byen.

Her og her kan du se bilder av vertikal dyrking i gabioner i Frankrike og Belgia. 

Samjobbing og sosialt samvær

Samdyrkelaget driftes av en av U.Reist sine profesjonelle bybønder, sammen med innsats fra samdyrkelagets andelshaverne. Dyrkingen skjer på felles ukentlige arbeidsøkter hele sesongen. Som andelshaver lærer man om dyrking, jord og alt som hører til. Mye læring skjer gjennom å gjøre faktisk dyrking under veiledning fra bybonden. Det arrangeres i tillegg fagprater, kurs og sosiale sammenkomster for andelshaverne.

Foto (til høyre): Oslo pensjonsforsikring 

I tillegg får andelshaverne rett på en andel av det som dyrkes. Bybonden sender ut høstemeldinger som beskriver hva som er høsteklart og hvor mye som kan høstes. Andelshaverne høster selv, akkurat når det passer dem.

50 andeler i salg nå

Alle som bor, jobber eller kjenner seg hjemme på Adamstuen kan kjøpe seg inn og bli andelshaver. Det er 50 andeler tilgjengelige. Det finnes andeler med og uten arbeidsinnsats, og for store og små husholdninger.

Les mer om andeler, arbeidsinnsats og priser ved å trykke på knappen ovenfor. Adamstuen samdyrkelag er et samarbeid mellom Oslo kommune, ved Oslobygg KF, og U.Reist AS.