Sesongen 2021 skal U.Reist gjennomføre en skolehagepilot på Fornebu. Gjennom et samarbeid med Oksenøya skole og Nanseparken barnehage vil over 70 barn ta del i et undervisningsopplegg som følger arbeidet med jorda i de ulike årstidene. Målet er at alle elever på sikt skal ta del av opplegget i løpet av skolegangen.

U.Reist dyrker mat og menneskemøter på Fornebu under paraplyen «Dyrk Fornebu». I prosjektet, som er et samarbeid med OBOS Fornebu, er blant annet Åkeren på Fornebu etablert. Åkeren er med 13.000 kvm dyrket mark Norges største urbane landbruksprosjekt. Her dyrkes det mat til andelshaverne i Fornebu Samdyrkelag og til lokale restauranter, og sesongen 2021 rommer åkeren også et pilotprosjekt for ureiste snittblomster. Og nå blir det altså skolehage i tillegg.

Lærer om samspill mellom mennesker og natur

I skolehagen lærer barn og unge med alle sansene, med hele kroppen i sving og i samarbeid med andre. De får førstehåndserfaring med hvor maten kommer fra og hvorfor samspillet mellom mennesker og natur er viktig. Skolehage er en ypperlig arena for dybdelæring og tverrfaglighet, som den nye læreplanen vektlegger. Mens vi dyrker legger vi merke til hva som skjer i naturen rundt oss. Hvem befinner seg nede i jorden? Har fuglene noe med matproduksjon å gjøre? Biologisk mangfold er at aspekt av en bærekraftig utvikling og noe som følger undervisningen gjennom sesongen.

– Vi dyrker og setter dyrkingen i sammenheng med verden rundt oss. Vi undersøker hvilke småkryp vi deler åkeren med, erfarer hva vi kan dyrke på et lite stykke jord, smaker, sanser og setter ord på det vi opplever, lærer og gjør, sier Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist.

Skolehagen som læringsarena

Etter å ha vært glemt i flere tiår blir skolehagen igjen satset på som en viktig læringsarena for skoler over hele landet. Marianne Andrews Ratvik er rektor ved Oksenøya skole, og gleder seg til å realisere skolehage på Fornebu.

– Skolens store formål er å være med og åpne dører mot verden og fremtiden for elevene. Innsikt i sammenhengene i naturen, å utforske ulike fenomener, problemløsing og samtidig ha glede av å mestre å være ute, gjør akkurat det. Å jobbe ute, se sammenhenger og ved å bli glade i nærmiljøet kommer vi også nærmere det alle skoler og alle foreldre ønsker for barn og unge: robusthet og livsmestring, sier hun.

Undervisningsopplegget er basert på et opplegg U.Reist utviklet i 2020 i samarbeid med Tveten andelsgård, på oppdrag av Oslo kommune. Dette opplegget skal gjøres fritt tilgjengelig av Oslo kommune i løpet av våren 2021.

Nysgjerrig på hva som spirer og gror på Fornebu? Les mer om Dyrk Fornebu her.

Foto toppbilde: Liv Derås Bjørnstad