Våren 2021 blir et urbant andelslandbruk etablert ved Oslo universitetssykehus. I OUS samdyrkelag vil 100 andelshavere få mulighet til å høste kortreiste grønnsaker, dyrket etter økologiske prinsipper, hver uke hele sesongen.

Pilotprosjekt for lokale kretsløp

OUS samdyrkelag er et samarbeid mellom U.Reist og Oslo universitetssykehus og gjennomføres som del av Grønt sykehus-satsningen. Prosjektet har også fått støtte fra Oslo Kommunes tilskudd til urbant landbruk. I første runde som en toårig pilot, med mulighet for forlengelse. I prosjektet vil matavfall samles inn fra sykehusets hovedkjøkken og bli til næringsrik kompost som brukes i dyrkingen. Komposten skal analyseres slik at kretsløpet kan godkjennes av Mattilsynet.

– Det er inspirerende å se at interessen for samdyrkelaget blant ansatte i OUS har vært såpass stor og at 100 andeler raskt ble solgt. I tillegg til dyrkeglede og kortreist matproduksjon kan prosjektet potensielt også gi besparelser og redusert transport når matavfall komposteres lokalt. Det blir spennende å se hvordan prosjektet utvikler seg, sier Nina Due, bærekraftsansvarlig ved Oslo universitetssykehus.

OUS samdyrkelag driftes av U.Reist, som selger andeler, dyrker grønnsaker og organiserer sosiale og lærerike sammenkomster for andelshaverne.

En ubrukt ressurs

Interessen for urbant landbruk er i voldsom vekst. Byfolk dyrker i bakgårder, på tak, på balkonger og i parseller. Matavfall fraktes ut av byen, samtidig som jord og kompost fraktes inn for å dekke behovet til dyrkerne.

– Matrester er egentlig en stor ressurs, dersom vi kan kompostere den sikkert og benytte det som en næringsrik kompost som gir sterke planter, sier Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist.

– Fra bord til jord, og så tilbake til bord igjen! Mer kortreist blir det ikke. Ureist faktisk!

Gressplen skal bli grønnsaksåker

OUS har satt av deler av en tomt nord for Rikshospitalet til prosjektet. Tre mål gressplen skal dyrkes opp og bli til en bugnende kjøkkenhage med grønnsaker, urter og blomster. Og fylles med dyrkeglade andelshavere. Tilbudet går først ut til ansatte ved OUS.

– Vi håper dette pilotprosjektet åpner for en utvikling hvor vi får slike lokale kretsløp mange andre steder.  Vi er veldig glade for at Oslo universitetssykehus tar ansvar og går foran i denne utviklingen, og at kommunen støtter prosjektet, avslutter Andreas.

Du kan følge prosjektet på Facebook og Instagram. Et begrenset antall andeler er tilgjengelig for andre enn ansatte ved OUS. Her kan du lese mer om U.Reist sine samdyrkelag og sjekke hvor det finnes ledige andeler