Hvilke tjenester ønsker du?

Vi kan levere en rekke tjenester til deg, tilpasset dine behov og ønsker. Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe deg med;

Rådgivning (agritektur)

U.Reist gir er en viktig støttespiller for utbyggere, byplanleggere og arkitekter i alle faser av planleggingsprosessen.

Vi viser hvordan grønne utomhus-områder kan løfte prosjektet ved å bli en viktig bidragsyter til sosialt fellesskap og biomangfold.

Vi hjelper deg med å dokumentere prosjektet ditt og å kommunisere med myndigheter og mulige kunder.

U.Reist er eksperter på tekniske løsninger innen grønn infrastruktur. For grønne tak gir vi råd om hvordan bygge opp taket for å etterleve alle krav og retningslinjer til fordrøyning/drenering av regnvann og brannsikkerhet. Vi foreslår ulike oppbygginger avhengig av byggets bæreevne og hva kunden ønsker ut av grøntarealene.

Spiselige grøntarealer

Sammen med kunde og landskapsarkitekt setter vi sammen grøntområder med et stort mangfold av planter. Disse kan ligne på andre grøntareal i estetikk og skjøtselskrav, men de gir grunnlag for langt mer liv for både mennesker og insekter.

UTE

Vi ser mulighetene i å innlemme planter som er spiselige for både mennesker og insekter rundt bygninger.

Frukttrær og storhassel kan danne det øverste sjiktet, busker som solbær og bjørnebær danner midtsjiktet, og spiselige stauder som jordbær, dagliljer og kryptimian som bunndekkere.

 Ønsker du en bugnende estetikk, kan vi dyrke spiselige klatreplanter som stjernemelde og bønner. Ønsker man å dyrke sine egne grønnsaker, bistår vi i prosessen.

På taket

Vi har etablert noen av Norges største spiselige tak. Med spiselige vekster på taket får bygget en spesiell identitet, og man får utnyttet tomtearealet på best mulig måte for mennesker og innsekter.

Matvekstene vil trekke folk til taket for å lære, samarbeide og høste, slik at arealet blir et aktivt og bugnende byrom. 

Selve installasjonen av et grønt tak vil vanligvis innebære høyere kostnader enn et mer tradisjonelt tak, men på sikt vil dette betale seg. Noen av fordelene er:

  • Grønne tak holder igjen regnvannet, slik at det ikke slippes ut i avløpssystemet og skaper overbelastning.
  • Retensjonsmatter gir høy vannfordrøyning, som igjen gir høy BREEAM score og reduserte kostnader til undergrunnsmagasinering av vann.
  • Økt R – verdi av selve taket, sammen med reduserte temperaturer på taket vil redusere klimakontroll-belastningene, noe som resulterer i energibesparelser.
  • Grønne tak kan virke positivt på eiendomsverdien, spesielt i urbane områder med lite grøntareal.

Inne

Har du et rom eller område som du vil utnytte, hjelper vi deg med å gjøre det unikt og produktivt.

Et grønt og spiselig innendørsmiljø gjør underverker for trivselen og helsen. Vi leverer grønne vegger og planter i kontorareal og resepsjoner. Vi kan også produsere store mengder mat innendørs hele året, i alt fra kjellere og bomberom, til restauranter og kontorareal

Mange byfolk lengter etter å stikke fingrene i jorda og dyrke sin egen mat. Vårt driftskonsept gjør folkelige engasjement, lokale eierskap og læring til en integrert del av driften. Uteområdene blir til sosiale soner der beboerne kan samarbeide i ordets rette forstand.

Våre profesjonelle gartnere ansvarlige for driften og sikrer kontinuitet i prosjektene. Gartnerne bistår også med læring.

Meld interesse