Grøntanlegg

Grøntanlegg

Vi etablerer grøntanlegg som legger til rette for livet mellom husene.

Sammen med kunde og landskapsarkitekt setter vi sammen grøntområder med et stort mangfold av planter. Disse kan ligne på andre grøntanlegg i estetikk og skjøtselskrav, men de gir grunnlag for langt mer liv for både mennesker og insekter.

Vi ser mulighetene i å innlemme planter som er spiselige for både mennesker og insekter rundt bygninger. Mange byfolk lengter etter å stikke fingrene i jorda og dyrke sin egen mat, og vi legger til rette for dette gjennom etablering av spiselige vekster i uteområdene, som blir sosiale soner der beboerne kan samarbeide i ordets rette forstand.

Meld interesse