Foto: Kjetil Korslien

Gjennom et fireårig samarbeidsprosjekt med OBOS Fornebu, har U.Reist lagt til rette for spiselige og engasjerende grøntarealer. I prosjektet har vi bidratt med rådgivning om alt fra hvordan å engasjere lokalbefolkningen for å dyrke sin egen mat til spørsmål knyttet opp til nødvendig bæreevne for grønne tak. Gjennom prosjektet er det også etablert konkrete dyrkingstiltak;

 

  • Åkeren på Fornebu, som med 13 000 kvm dyrket mark er Norges største urbane landbruksprosjekt. Her dyrkes det mat til andelshaverne i Fornebu Samdyrkelag og lokale restauranter.
  • Spiren er et testområde hvor det dyrkes frem planter som naturlig hører hjemme på Fornebu, og vi dokumenterer erfaringer med dyrking av denne typen vegetasjon. Plantene skal benyttes i det endelige grøntarealet i borettslaget som skal bygges der testområdet er etablert.

I videoen under forteller bybonde Anna om hvordan samdyrkelaget dyrker både grønnsaker og et sosialt fellesskap. 

LURER DU PÅ HVA VI KAN GJØRE FOR DEG?

Ikke nøl med å kontakte oss. Vi støtter deg gjerne med å få din visjon – eller bare din løse tanke – til å bli grønn og levende virkelighet.

Hvis du vil se flere av våre prosjekter kan du lese mer på vår referanseside.